Jak sporządzić listę gości do winietek?

Listę gości do winietek należy przygotować przed złożeniem zamówienia.

Prosimy o uważne jej sprawdzenie przed wysłaniem, ponieważ nie ingerujemy w przesyłane przez Państwa dane, nie zmieniamy nazwisk i nie poprawiamy literówek – imiona i nazwiska gości są przenoszone na winietki dokładnie w takiej formie, w której zostały przesłane wraz z zamówieniem.

Przesłana lista stanowi dla Państwa podstawę do reklamacji w sytuacji, kiedy imię i nazwisko jest naniesione na winietkę inaczej, niż widnieje na liście. Wszelkie zmiany dokonywane na liście gości (np. literówka, zmiana personaliów gościa, dopisanie do listy gościa) są płatne. Warto zatem nawet kilkakrotnie przejrzeć listę przed jej przesłaniem.

 

Poniżej przykład listy do personalizacji winietek:

Monika Zielińska

Anna Nowak

Michał Kowalik

Agnieszka Pyrkosz

Jacek Kowalik

 

W sytuacji, kiedy zmiana okaże się konieczna, prosimy o ponowne przesłanie właściwej listy gości. W przypadku, kiedy przesłana lista jest poprawna, prosimy o nie przesyłanie jej po raz kolejny.

Listy powinny być przesyłane w formacie Word – prosimy nie przenoszenie danych z EXCEL do Word.W sytuacji, kiedy lista została sporządzona w arkuszu EXCEL, najlepiej przekopiować listę do notatnika, a następnie z niego do Word i wówczas zapisać właściwy do przesłania plik.

Jeśli nie posiadają Państwo Worda, prosimy o przesłanie listy za pośrednictwem poczty e-mail, wklejając listę do treści maila.

Prosimy nie pisać tekstu CapsLockiem. Małe litery powinny pozostać małymi, duże – dużymi.