Nota prawna

Korzystanie z serwisu internetowego http://sklep-slubny.venarti.pl/ i innych należących do Venarti – Sławomir Bas z siedzibą w Słupsku, podlega poniżej określonym warunkom oraz powszechnie obowiązującym przepisom prawa.

1. Zastrzeżenia wzorów

Wszystkie publikowane w serwisie szeroko rozumiane dzieła, wzory użytkowe i przemysłowe są wyłączną własnością firmy Venarti – Sławomir Bas z siedzibą w Słupsku, są zastrzeżone i chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub powielanie wzorów jest zabronione. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw autorskich dzieł publikowanych na łamach niniejszego serwisu internetowego, a należących do Venarti- Sławomir Bas z siedzibą w Słupsku, będą podejmowane stosowne kroki prawne w celu ochrony niniejszych praw autorskich.

2. Korzystanie z serwisu

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Dystrybucja, modyfikacja, przesyłanie lub zmiana zawartości serwisu, w tym wzorów przemysłowych, dzieł bez zgody firmy Venarti – Sławomir Bas z siedzibą w Słupsk jest zabronione.

3. Ograniczona odpowiedzialność

Venarti - Sławomir Bas z siedzibą w Słupsk nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z serwisu.

4. Zastrzeżenie

Venarti - Sławomir Bas z siedzibą w Słupsk zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i informacjach prezentowanych w serwisie.

5. Prawa autorskie

  1. Wszystkie materiały publikowane w serwisie chronione są prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Venarti - Sławomir Bas z siedzibą w Słupsk. Venarti - Sławomir Bas z siedzibą w Słupsk wyraża jedynie zgodę na przeglądanie oraz drukowanie fragmentów serwisu wyłącznie dla użytku osobistego.
  2. Wykorzystanie jakiegokolwiek fragmentu serwisu w celach innych niż użytek osobisty wymaga uzyskania zgody Venarti - Sławomir Bas z siedzibą w Słupsk.
  3. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów.
  4. Dozwolony użytek do posługiwania się treściami zawartymi na Portalu obejmuje wyłącznie użytek osobisty, bez prawa czerpania korzyści majątkowych. Użytek osobisty nie oznacza udzielenia jakichkolwiek licencji na wykorzystanie komercyjne, naukowe i inne, w tym nie oznacza zgody na włączanie całości lub części treści portalu do innych utworów osoby użytkującej z wyjątkiem dozwolonego użytku określonego przez przepisy prawa.
  5. Inny sposób użytkowania treści portalu poza dozwolonym użytkiem osobistym wymaga otrzymania wyraźnej pisemnej zgody Venarti - Sławomir Bas z siedzibą w Słupsk.